Fyra dagars instruktörsutbildning i mindful eating & självmedkänsla 31 augusti – 3 september 2020

Är du intresserad av att använda dig av mindful eating & självmedkänsla, compassionbasaderade tekniker i din yrkesroll och arbete med människor?

Då är du välkommen på denna 4 dagars instruktörsutbildning i mindful eating & självmedkänsla i internatformat 31 aug – 3 sept 2020 på vackra Frötuna gård, endast en timme norr om Stockholm.

Utbildningen ger dig professionella redskap för att arbeta med enskilda individer och grupper och är även en fördjupning av din egen mindfulness- och compassionträning i relation till mat, ätande och hälsa.

Behörighet till denna utbildning

Du arbetar som dietist, kostrådgivare, kurator, psykoterapeut, läkare, nutritionist, sjuksköterska, sjukgymnast, coach, samtalsterapeut, hälsopedagog eller liknande profession med inriktning på hälsa och mat, samt har själv erfarenhet av mindfulness och/eller yoga.

Mål och syfte

Efter de fyra utbildningsdagarna kommer du att kunna:

 • Få med dig konkreta verktyg att integrera mindful eating och självmedkänsla i din yrkesroll i arbetet med klienter och patienter, enskilt eller i grupp.
 • Utforska hur det är att undervisa i och vägleda övningar i mindful eating och självmedkänsla.
 • Få en fördjupad förståelse för filosofi, teori, pedagogik och vetenskaplig forskning.
 • Förfina och fördjupa din egen personliga praktik.

Mindful eating innebär att medvetandegöra och lyssna till kroppens inre signaler, snarare än yttre regler för ätandet, samt allt som påverkar våra val, vanor, tankar och känslor runt mat, ätande och kropp. Träning i medvetet ätande leder till hälsosammare matval, att man lättare äter när man är fysiskt hungrig , slutar när man är tillfredställande mätt och slipper matnojandet.

Mindfulness innebär att få kontakt med ögonblicket som det är. Till nuet utan att fly, drunkna eller stänga av. Träning i medveten närvaro leder till ökat fokus, koncentration och lugn samt  välbefinnande och livskvalité.

Självmedkänsla betyder att lära sig att behandla sig själv med samma vänlighet och omsorg som vi skulle ha behandlat en nära vän, när något är besvärligt och jobbigt. Att bygga upp en empati, omsorg, medkänsla samt tillit till sig själv (och även gentemot våra medmänniskor) ger det stöd vi behöver för att kunna genomföra förändringar.

Innehåll

Utbildningen har inspirerats av sex evidensbaserade och välbeprövade mindfulness-, mindful eating- och självmedkänslaprogram samt av compassion fokuserad terapi (CFT).

 • Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR (Kabat-Zinn, 1982)
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT (Williams, et al. 2009)
 • Mindfulness Based Eating Awareness Training, MB-EAT (Kristeller, et al. 2012)
 • Mindful Eating Conscious Living, ME-CL (Väl beprövad internationell erfarenhet)
 • Mindfulness Based Relapse Prevention, MB-RP (Marlatt, et al. 2009)
 • Mindful Self-Compassion, MSC (Neff & Ghermer, 2013)

Teoripass, föreläsningar och upplevelsebaserade övningar varvas med reflektioner och samtal i grupp. Du får möjlighet att utforska teman och frågor som uppstår utifrån din egen erfarenhet i utövandet av mindful eating och självmedkänsla.  Du får möjlighet att bli guidad och att guida andra i olika mindfulness-, mindful eating- och självmedkänslaövningar. Tid kommer också att finnas för tystnad i syfte att fördjupa din egen medvetenhetsträning.

Teori

 • Hur ser det ut i Sverige avseende relationen till mat, ätande och kropp?
 • Vad säger senaste forskningen?
 • Vad innebär ett stört ätbeteende och hur kan det uttrycka sig?
 • Hur hjärnan fungerar kopplat till mat och ätbeteende.
 • Sambandet mellan tankar – känslor – kropp – ätbeteende.
 • Sambandet mellan stress/ångest och ätbeteende.
 • Självbildens inverkan på ätbeteendet.
 • Mindfulness.
 • Mindful eating och mindless eating.
 • Självmedkänsla, mindful self-compassion.

Övningar och fördjupning i åtta teman från vår bok Att Äta

 1. Vad är mindfulness, mindful eating och självmedkänsla?
 2. Autopiloten och hunger
 3. Beteendemönster och självmedkänsla
 4. Hunger och acceptans
 5. Mättnad och tankar
 6. Utmanande matsituationer
 7. Självbild och känslomässiga behov
 8. Livsriktningar och balans

Ovan teman syftar till att reflektera och utforska

Ät- och smakupplevelser. Olika stadier av hunger och mättnad. Olika anledningar till varför vi äter. Bakomliggande orsaker till ett kompensatoriskt, känslomässigt, stress- eller okontrollerat ätande  och sötsug. Hur mindful eating & självmedkänsla kan utövas i syfte att bli mer medveten kring vårt ätande, relationen till oss själva i syfte att göra mer medvetna, medkännande och kloka mat- och vardagsval. Reflektera över dina kärnövertygelser, livsregler och för dig viktiga värderade livsriktningar som du vill lägga din energi på. Kroppsmedvetenhet, lugnande andning och självmedkännande övningar. Vi äter majoriteten av måltiderna under tystnad i syfte att fördjupa vår medvetenhetsträning. Instruktioner och vägledning för olika medvetenhetsövningar ges inför, under och efter en måltid.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Här finner du mer detaljer, upplägg och villkor kring utbildningen och Frötuna gård.

Avgift inklusive mat och logi för fyra dagar

Del i dubbelrum:
Dubbelrum 4.743 kr + utbildningskostnad 5.000 kr exklusive moms. Totalt 9.743 kr.
Dubbelrum 5.312 kr + utbildningskostnad 6.250 kr inklusive moms. Totalt 11 652 kr.

Enkelrum:
Enkelrum 5.643 kr + utbildningskostnad 5.000 kr exklusive moms. Totalt 10 643 kr.
Enkelrum 6.320 kr + utbildningskostnad 6.250 kr inklusive moms. Totalt 12 570 kr.

Priset inkluderar helpension med frukost, lunch och middag, eftermiddags- och kvällsfika. Maten är vegetarisk, laktosfri och fri ifrån raffinerat socker. Allergier meddelas direkt till Frötuna gårds kök. Ett tillfälle i Frötuna bad med hamam, bastu och utomhuspool ingår även.

Avgiften betalas via faktura före utbildningsstart. Man är garanterad plats först sedan man har betalat en bokningsavgift på 1.500 kr. Kontakta oss för mer information avseende eventuell delbetalning.

Datum: Vecka 36. 31 augusti – 3 september 2020.

Tid: Måndag 31 augusti kl 09.30 till torsdag 3 september kl 17.00

Var: Frötuna Gård, endast 1 timme norr om Stockholm. Se mer information och foton här:

Utbildningsansvariga lärare:

Anna Wikfalk, fil. kand i beteendevetenskap, yoga- och mindfulnesslärare samt ägare av yogastudion Barayoga i Aspudden.

Veronika Ryd, legitimerad psykoterapeut, fil. kand i beteendevetenskap, och mindfulnesslärare samt ägare till psykoterapimottagningen Kognitiva Kliniken på Södermalm.

Vi är utbildade i ovan nämnda sex mindfulnessprogram och i compassion fokuserad terapi (CFT) samt har lång yrkes erfarenhet att leda kurser, utbilda och handleda för ex sjukvården, skola och privata aktörer.

Litteratur och kursmaterial

Vi ser fram emot spännande och kunskapspåfyllande dagar tillsammans!

Varma hälsningar

Anna och Veronika

Anmäl dig här