”När japanerna lagar trasiga föremål, vördar de skadan genom att fylla sprickorna med guld. De tror att när något har lidit skada och har en historia blir det vackrare.” – Barbara Bloom

Självmedkänsla

Hur skulle det vara att ta emot samma vänliga uppmärksamhet du ger någon annan när du själv behöver det som mest? Att uppmärksamma att du också, som den människa du är, är en värdig mottagare av medkänsla.

Självmedkänsla gör det möjligt att kunna erkänna våra tillkortakommanden, förlåta oss själva och bemöta oss själva med omtanke och respekt. Trots allt, att begå misstag, att känna sig otillräcklig eller skamfylld är också en del av att vara människa.
I relation till mat innebär övning i självmedkänsla att du utvecklar förmågan att kika på din relation till både ätandet och kroppen med varmare och mer medkännande ögon. Det första steget, mindfulness, gör det möjligt att verkligen SE hur din relation till mat och ätande påverkar dig i ditt liv.

Självmedkänslan ger dig en möjlighet att bemöta det som känns svårt med värme, omsorg och förståelse snarare än att försöka springa bort från det eller bemöta det med hård självkritik. Självkritik aktiverar vårt kamp-flyktsystem, medan självmedkänsla sätter igång systemet för samhörighet och tillit. Därför kan självmedkänsla rå på djup skam, bryta tendensen att fastna i negativa tankar om sin egen person och på så vis göra det lättare för oss att genomföra de förändringar vi behöver och vill göra.

Påminnelsen om att du inte är ensam om att uppleva en obalanserad relation till mat, ätande och kropp kan även minska känslan av att det är något fel på dig, att du behöver lösa det här själv samt att det ändå är kört.

Psykologiprofessor Kristin Neff beskriver självmedkänsla som bestående av tre komponenter, som alla är lika viktiga:

  • Mindfulness – kännetecknas av förmågan att verkligen se sin egen smärta och det som är tufft utan att drunkna, stänga av eller kritisera, dvs att få perspektiv på det som pågår. För att få syn på detta behöver vi vara medvetna om vad som pågår i upplevelsen i stunden och ta ett steg i taget, i vår egen takt.
  • Samhörighet med andra – innebär att se kopplingen till resten av mänskligheten, att se smärta/obehag som en naturlig del av livet som alla människor upplever och att vi läker i kontakt med andra människor. Skammen och självkritiken gör lätt att vi inte tror att alla andra upplever samma sak. Det påminner oss också om att ingen människa är perfekt, att varken vi själva eller andra är perfekta och att vi inte heller behöva vara det
  • Medkänsla och omtanke om sig själv innebär att vara förstående och omhändertagande gentemot sig själv då man möter svårigheter i livet. Medkänslan kan göra att vi får möjlighet att stå ut med de känslor som vi kanske skäms för och varsamt klappa oss själv på kinden istället eller ge sig själv en inre varm kram för att man just tycker det är tufft.