Mindfulness

Mindfulness, eller medveten närvaro på svenska, är ett sätt att förhålla sig till livet. Det är ett sätt att vara, snarare än en metod. Ofta är vi upptagna av våra tankar – på vad som skett eller på vad som ska ske. Ibland så mycket att vi lever större delen av vårt liv på autopilot. Genom mindfulness kan vi utveckla förmågan att bli mer medvetna om vad som händer i våra liv under tiden det utspelar sig, snarare än i våra föreställningar, fantasier, omdömen, hopp eller rädslor. Mindfulness hjälper oss att skala av saker runt omkring och bara direkt uppleva ’det som händer just nu’. Nuet är ju det enda som finns. Inget händer i dåtiden eller i framtiden.

Mindfulness ger oss verktyg som tar oss närmare ett tillstånd av varande (mindfulness). Det är verktyg för självinsikt som inte har något med religion att göra. Med dessa tekniker får vi möjlighet att komma lite djupare in i oss själva och se vilka vi är bakom våra roller, masker, titlar och bakom förväntningar vi upplever från omgivningen och/eller oss själva. Vad vill vi verkligen med våra liv? Mindfulness är upplevelsebaserat. Du behöver inte tro på någonting. Det enda du behöver är en portion nyfikenhet, öppenhet och vänligt tålamod.

Över tre årtionden av forskning visar den enormt positiva effekt som mindfulness har för smärtpatienter och stressade, för att lindra oro och ängslan, förhindra återfall i depression och i att förbättra hur vi presterar och minns. Det här gör att många människor med olika problem söker sig till mindfulness. Mindfulness fungerar givetvis väldigt bra för dessa grupper, men det är faktiskt så att alla får ett rikare liv av att bli mer närvarande. Du också. Det handlar om vilket slags liv du vill leva: ett halvsovande liv där du mer eller mindre går på autopilot och handlar efter gamla invanda mönster eller ett vaket liv där du fattar medvetna beslut?

Har vi i levt ett liv med större inslag av medveten närvaro är förhoppningsvis känslan i slutet av livet en högre grad av tillfredsställelse, att vi varit lite mer herre/dam på täppan! Även om saker och ting inte alltid blivit som vi tänkt oss har vi medvetet valt hur vi har agerat eller agerat i olika situationer.