Mindful eating

Mindful eating är en metod och förhållningssätt i syfte att medvetandegöra inre och yttre faktorer som påverkar våra val, impulser, beteendemönster, tankar och känslor runt mat, ätande och kropp. Mindfulness och självmedkänsla utgör grunden.

Genom att träna dig i detta förhållningssätt får du verktyg som hjälper dig att kliva ur din gamla autopilot som styr dig.

Du får verktyg att lyssna till kroppens signaler för hunger och mättnad.

Du får lättare att äta när du är hungrig, sluta när du är mätt och njuta mer av maten.

Målet är en ökad medvetenhet om sambandet mellan matvanor, hälsa, stress, sötsug och andra utmanande känslor och tankar. Du lär dig att:

 • uppskatta din kropp
 • ta hand om dina känslomässiga behov
 • göra mer medvetna och klokare (mat)val

När du integrerat mindful eating och självmedkänsla i ditt liv kan du äntligen sluta mat- och kroppsnoja och lägga din energi på annat i livet som du tycker är viktigt.

Är du intresserad av en kurs, läs mer här:

Kurs i mindful eating och självmedkänsla

Vad innehåller det?

Mindful eating inkluderar både sk ”yttre” kunskap och information om kost och hur mat påverkar oss samt  din egna ”inre” vishet om kroppens signaler och känslomässiga behov. Det är när den yttre kunskapen integreras med den inre visheten som vi får en unik möjlighet att skapa bestående förändring. Det ger oss möjlighet att äta på ett sådant sätt som vi vet är hjälpsamt för oss. Och att lära oss att uppskatta och hedra den kropp som bär oss genom livet.

För oss, består mindful eating av fem beståndsdelar, som var och en är lika viktiga:

 1. Att uppleva med sinnena – utifrån
  Inkluderar sinnesintryck genom syn, känsel, lukt, smak och hörsel. Även att ta in information, riktlinjer och regler kring mat som vi får från en mängd olika källor på ett klokt och nyanserat sätt.
 2.  Lyssna till kroppen – inifrån
  Innefattar kroppens signaler för hunger, mättnad, törst och känslomässiga behov.
 3. Uppmärksamma tankar och känslor och dess påverkan på hur, vad, hur mycket, när och varför vi äter – inifrån.
 4. Utveckla självmedkänsla och body compassion. Innebär att möta dig själv med vänlighet, värme och omtanke när det är tufft samt att uppskatta och hedra din kropp.
 5. Börja staka ut din livsriktning och vad du vill lägga energi på i livet. Detta som alternativ till alltför mycket negativ mat- och kroppsfixering.

Blir det enklare att äta ”bra” mat med mindful eating?

Vi människor har olika kroppskonstitutioner, livsstil och bakgrunder vilket gör att vi kan må bra av olika slags mat. Vi har också varierande behov när det gäller hur ofta vi behöver äta. Vissa av oss mår bra av att äta sex-sju gånger på en dag. Andra mår bra när de äter tre gånger om dagen. Därför finns det i mindful eating ingen mall kring vad som är ”rätt” eller ”fel”. När du övar dig i medvetet ätande blir kroppen dock känsligare för vad du stoppar i den. Då kanske du blir förvånad över att du väljer en annan slags mat än du är van vid. Utan att det är en större ansträngning.  Du får lättare att äta när du är fysiskt hungrig och sluta när du är mätt.

Kan man gå ner i vikt med mindful eating?

Ja det kan man– om det är så att man behöver gå ner i vikt. För allting handlar i princip om att lära sig lyssna på vad kroppen behöver och när. Samma sak om man är underviktig och vill gå upp i vikt.

För att kunna hålla oss vid liv så länge som möjligt strävar allas våra kroppar efter balans. De vill vare sig vara överviktiga eller underviktiga, för båda dessa ytterligheter förhindrar oss från att fungera optimalt. Kroppen skickar därför ständigt ut signaler, både för att berätta när vi behöver fylla på med energi och när vi har fått tillräckligt. Ingen annan kan dock veta när just din magsäck är tillfredsställande fylld. Så via konkreta övningar i Mindful Eating kan du gradvis lära dig att förlita dig på och lyssna på kroppens signaler igen.

Vem är mindful eating för?

Alla som upplever att de tänker för mycket på mat, nojar kring vad man ätit och hur mycket. För dig som upplever att om du bara gick ner 5 kg i vikt  så skulle livet vara toppen. För dig som jojo-bantar. För dig som vet med dig att du äter lite för lite än vad du borde. För dig som äter hälsosamt i veckorna och kanske helt tappar kontrollen på helgerna. Som du märker är mindful eating för väldigt många av oss. För ärligt talat, vem har inte ett lite halvkomplicerat förhållande till mat, ätande eller sin kropp… ? Hela samhället driver ju på myten om det perfekta. Det är i sig en konflikt att leva i ett samhället med mat i överflöd och samtidigt väldigt strikta skönhetsideal. Och det kan bli så otroligt mycket enklare och mycket vänligare.

Är du intresserad av en mindful eating-kurs, läs mer här:

Kurs i mindful eating och självmedkänsla