Integritetspolicy för BodyCompassion Center

 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation i kraft (även känt som GDPR). Dess syfte är att beskydda alla EU-medborgares personuppgifter. Vi är mån om att skydda dina uppgifter. På denna sida kan du läsa om hur vi hanterar personlig information.

 

Personuppgiftsansvarig på BodyCompassion Center är Veronika Ryd/ Kognitiva Kliniken, Helgdagsvägen 15, 123 60 Farsta Org. nr 690605–0304. Hon ansvarar för att hanteringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Det är viktigt för oss på BodyCompassion Center att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Som kund hos oss sparar vi dina personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som du lämnat i samband med anmälan till eller köp av någon av våra produkter eller tjänster. Detta för att kunna administrera deltagarlistor, välkomstmail och fakturor. Eftersom vi tar betalt för kurser och retreater sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. För att kunna nå dig med information om vår verksamhet får du även vårt nyhetsbrev, som du när som helst kan avregistrera dig från genom att klicka på länken ”Avregistrera” längst ned i nyhetsbrevet. Om du avanmäler dig så tar vi bort dig från våra utskickslistor och raderar de uppgifter som är kopplade (namn och e-post).

Dina personliga data används inte för något annat än det du begärt, samt för informationsutskick, nyhetsbrev eller annan kommunikation som gäller vår verksamhet. Inga av dina personliga uppgifter sprids vidare till någon annan verksamhet eller används i annat syfte. Vi tar emot och lagrar personuppgifter i syftet att kunna ge den service vi erbjuder och som kunderna frågar efter. Tex. för att hålla löpande kontakt med alla kunder, ge personlig support kring olika tjänster samt skicka ut information om nyheter och förändringar av olika slag i verksamheten. Vi samlar också på data för att skapa opersonlig statistik och kunna följa upp och ge bättre service från de resultaten samt kunna följa de regler och lagar som finns för att tillhandahålla våra tjänster.

 

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte där personuppgifterna först samlades in, inklusive det som krävs enligt gällande lagar och regler (t.ex. bokföringslagen). Vid vissa omständigheter kan du be oss radera dina personuppgifter, gällande radering av dina uppgifter var vänlig kontakta oss på info@bodycompassion.se. Vid vissa omständigheter kan vi välja att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för statistik och analys, i ett sådant fall har vi möjlighet att obegränsat använda dessa uppgifter utan att meddela dig.

 

Vi kommer regelbundet att uppdatera denna integritetspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Ändringar sker så fort vi har publicerat ändringarna på vår webbplats. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera dig om dessa och om du inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med BodyCompassion Center innan den nya policyn träder i kraft.

 

Vår företagsinformation är lagrad på plattformarna binero.com och Terapijournal. Dina data kan komma att lagras på deras säkra servrar med brandväggar. Behöver vi ta kontakt kring dina beställningar, förfrågningar eller transaktioner kommer vi att göra det via dina uppgifter du lämnat i de formulär som du fyllt i när du kontaktade oss. Alla tredjeparts tjänster som används via binero.com har sina egna privata policys. Du kan alltid be oss att ta bort dina personuppgifter vi har lagrade genom att skicka ett mejl till info@bodycompassion.se

 

Du har rätt att:

  • begära tillgång till dina personuppgifter
  • begära ändring och rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga
  • begära radering av dina personuppgifter
  • invända mot hanteringen av dina personuppgifter
  • begära en begränsning av hur dina personuppgifter behandlas
  • begära ett utdrag av dina personuppgifter
  • ta tillbaka medgivande om hur dina personuppgifter hanteras

 

Om du på något sätt inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ange eventuella klagomål till Datainspektionen, den svenska myndigheten för att säkra den enskilda individens rätt till integritet. Om du har ett klagomål skulle vi bli väldigt tacksamma om du först kontaktar oss så att vi kan försöka lösa det åt dig.

 

Du är välkommen att kontakta oss på info@bodycompassion.se om du har frågor kring denna policy eller om du vill ha tillgång till, ändra något, lämna in ett klagomål, justera eller radera någon personlig information som vi har om dig eller helt enkelt få mer information.

 

BodyCompassion Center

Veronika Ryd och Anna Wikfalk