Att Äta – Steg för steg i 8 veckor med mindful eating och självmedkänsla

Att Äta är en praktisk handbok. Du guidas här  i 8 veckor hur du på egen hand kan arbeta med att få en tryggare, mer balanserad och sundare relation till mat, ätande och kropp. Den resan präglas av ett medvetet, medkännande och varmt förhållningssätt.

Boken bygger på forskning kring mindfulness, mindful eating och självmedkänsla. Förgrunden är den svenska 10-veckorskursen Att Äta, vilken vi tagit fram i organisationen Frisk & Fris* regi där kurser hållits i hela Sverige. I boken finns även många personliga historier från Att Äta-kursernas deltagare. Och syftet är att äta när man är hungrig, sluta när man är mätt och njuta mer av maten samt uppskatta sig själv och sin kropp. Boken köpes här.

Med boken följer ljudfiler med mindful eating-, mindfulness- och självmedkännandeövningar.

Här hittar du ljudfilerna


*2014-2017 var vi projektledare för ett nationellt förebyggande mindful eating och självmedkänsla projekt inom Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.