Enskild vägledning

  • Är du trött på att räcka till för alla andra?
  • Vill du slippa självkritiken som skaver?
  • Sitter du fast i gamla mönster?

Ibland är det svårt att komma ur låsta tankebanor och känsloströmmar eller att ta beslut. Du kanske vet i tanken men lyckas inte fullfölja, eller har ingen aning om vad som är nästa steg.  Kanske är du snäll mot andra men hård mot dig själv? Hur skulle det vara om DU var din egen bästa vän? Du har allt du behöver inom dig. Genom enskild vägledning får du konkret och handfast hjälp att komma loss ur till synes låsta lägen.

Vad är vägledning?

Professionell vägledning är en processinriktad metod som bygger både på vetenskaplig teori och beprövad erfarenhet. Den ser förändrings- och utvecklingsmöjligheter hos varje individ och är aktiverande, klargörande och behovsstyrd. Vägledningsmetoden ligger på skalan mellan psykoterapi och undervisning/information och har flytande gränser mot båda polerna. Metoden går ut på att identifiera problem – vidga perspektiv – formulera mål/delmål – upprätta och följa handlingsplan – utvärdera och följa upp. Se nedan bild enligt (Lindh (red) 1998).

Vägledningspaket

‘Bli din egen bästa vän’ är ett vägledningspaket där du under 3 månader får personlig vägledning, guidade meditationer, konkreta hemövningar och filmade teoriavsnitt. Utifrån din situation och din längtan utforskar vi tillsammans hur du kan vara din egen bästa vän, få bättre balans i tillvaron och mer energi över till det som är viktigt och roligt. Vi inkluderar MI (motiverande samtal) och utgår från förhållningssätten i mindfulness och självmedkänsla. Vi använder oss även av EFT eller knackning som det också kallas och som du här kan läsa mer om: EFT

Erbjudande

Vi bjuder på ett första utforskande samtal på ca 20 minuter per telefon eller via Skype. Då ringar vi gemensamt in vad du behöver hjälp med och om vi tror att vägledningsmetoden kan vara till nytta för dig.

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Anette Eriksson på 070-401 5111 eller anette@bodycompassion.se