4 dagars grundutbildning i mindful eating och självmedkänsla

Behörighet till denna utbildning

Du arbetar med hälsa och har själv erfarenhet av mindfulness och/eller yoga.

Syfte med utbildningen

Efter genomgången utbildning kommer du kunna börja vägleda enskilda klienter eller undervisa en 8-veckors kurs. Syftet är du ska få med dig enkla och konkreta verktyg.

Mindful eating handlar om att medvetandegöra inre och yttre faktorer som påverkar våra val, vanor, tankar och känslor runt mat, ätande och kropp. Och att lära sig göra mer medvetna och klokare matval.

Mindfulness utgör plattformen vilket innebär att ha kontakt med ögonblicket, oavsett om det är behagligt eller obehagligt. Det är en träning i ökad medvetenhet och kunskaper om kroppens olika signaler, sinnesnärvaro och känslomässiga behov.

Självmedkänsla betyder att vi behandlar oss själva med samma vänlighet och omsorg som vi skulle behandla en vän, när något är besvärligt och jobbigt. Det som gör att övning i mindful eating fungerar är självmedkänslan. Då ger vi oss själva det stöd vi behöver för att kunna genomföra de förändringar vi vill.

Mål

Efter de fyra utbildningsdagarna kommer du att förstå och kunna:

 • Använda dig av verktygen från programmet samt förhållningssätten och övningarna i mindfulness, mindful eating och självmedkänsla i ditt eget klientarbete/gruppverksamhet.
 • Utforska hur det är att undervisa i och vägleda övningarna i mindfulness, mindful eating och självmedkänsla.
 • Utveckla en förståelse för filosofi, teori, pedagogik och vetenskapliga belägg kring mindfulness, mindful eating och självmedkänsla.
 • Förfina och fördjupa din egen personliga praktik.

Innehåll

Vår 8-veckors kurs har inspirerats av sex evidensbaserade och välbeprövade mindfulness-, mindful eating- och självmedkänslaprogram:

 • Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR (Kabat-Zinn 1982)
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT (Williams et al 2009)
 • Mindfulness Based Eating Awareness Training, MB-EAT (Kristeller et al 2012)
 • Mindful Eating Conscious Living, ME-CL (Beprövad internationell erfarenhet)
 • Mindfulness Based Relapse Prevention, MB-RP (Marlatt et al 2009)
 • Mindful Self-Compassion, MSC (Neff & Ghermer 2013)

Utbildningen utgår från innehållet i boken Att Äta – Steg för steg i 8 veckor med mindful eating och självmedkänsla. 

 Teoripass, föreläsningar och upplevelsebaserade medvetenhetsövningar varvas med reflektioner och dialog. Du får möjlighet att utforska teman och frågor som uppstår utifrån din egen erfarenhet i utövandet av mindful eating och självmedkänsla.

Din egna praktik behöver  utvecklas och fördjupas i takt med att du börjar undervisa. Du kommer därför få möjlighet att bli guidad och att guida andra i olika mindfulness-, mindful eating- och självmedkänslaövningar. Tid kommer också att finnas för tystnad i syfte att fördjupa din egen medvetenhetsträning.

Innehåller inkluderar:

 • Hur ser det ut i Sverige avseende övervikt och matvanor idag?
 • Vad säger forskningen?
 • Vad innebär ett kompensatoriskt ätande?
 • Hur bryter man beroendeförhållandet till överätande?
 • Så här fungerar hjärnans belöningssystem.
 •  Sambandet mellan tankar – känslor – kropp – (ät)beteende.
 • Sambandet mellan stress och överätande/underätande.
 • Självbildens inverkan på ätbeteendet.
 • Mindful eating och mindless eating.
 • Självmedkänsla som verktyg.

Vi fördjupar oss i kursens 8 teman som bygger på varandra:

 1. Vad är mindfulness, mindful eating och självmedkänsla?
 2. Autopiloten och hunger
 3. Beteendemönster och självmedkänsla
 4. Hunger och acceptans
 5. Mättnad och tankar
 6. Utmanande matsituationer
 7. Självbild och känslomässiga behov
 8. Livsriktningar och balans

Ovan teman syftar till att utforska kroppsmedvetenhet och självmedkänsla gentemot dig och din kropp, andning, ät- och smakupplevelser, olika stadier av hunger och mättnad, triggers, exempelvis stress, vanor och olika känslor (det vill säga bakomliggande orsaker till ditt ätbeteende) och sug samt känslomässiga behov. Du får själv möjlighet att reflektera över dina kärnövertygelser och livsregler samt var du vill lägga din energi i livet.

Vi äter majoriteten av  måltiderna under tystnad i syfte att fördjupa vår medvetenhetsträning kring mat och kropp. Instruktioner och vägledning för mindful dating-övningarna ges inför, under och efter en måltid. Här finner du mer detaljer och FAQ (Frequently Asked Questions) kring utbildningen.

Kursavgift inklusive mat och logi för fyra dagar

10 850 kr, exkl moms. Del i dubbelrum. Enkelrumstillägg är på ca 500 kr/natt. Vi har egen hälsokock med oss som kommer att ge mycket kärlek till maten. Kursavgiften betalas via faktura vid anmälan och före utbildningsstart. Man är garanterad plats först sedan man har betalat kursavgiften. Kontakta oss för mer information avseende eventuell delbetalning.

Datum: Hösten 2020. Uppehåll pga studier.

Var: Svartbäckens kursgård utanför Rimbo i natursköna Roslagen. Se foton och mer information här:

Kursansvariga och lärare: Veronika Ryd och Anna Wikfalk

Litteratur och kursmaterial

En ledarmanual ingår i utbildningen som du får på plats. Det är viktigt att du innan utbildningens start läst den tillhörande kursboken vilken inte ingår i kursavgiften: Att Äta – steg för steg i 8 veckor med mindful eating och självmedkänsla.

Du beställer boken här.

Glöm inte att ta med boken till utbildningen.

Vi ser fram emot spännande dagar tillsammans med dig!

Varma hälsningar

Veronika och Anna

 

Anmäl dig här