Steg 1. 5 dagars grundutbildning i mindful eating och självmedkänsla 22-26 nov 2017

Behörighet till denna utbildning

Du arbetar inom hälsa med klienter/personer som har en otrygg, obalanserad och ohälsosam relation till mat och ätande. Du utövar själv mindfulness-meditation och/eller yoga eller andra meditativa rörelser och är utbildad inom mindfulness.

Syfte med utbildningen

Efter genomgången utbildning kommer du kunna börja vägleda enskilda klienter eller undervisa en 8-veckors kurs i mindful eating och självmedkänsla vilken inkluderar en tyst dag. Syftet är du ska få med dig enkla och konkreta verktyg.

Mindful eating handlar om att medvetandegöra inre och yttre faktorer som påverkar våra val, vanor, tankar och känslor runt mat, ätande och kropp. Och att lära sig göra mer medvetna och klokare matval.

Mindfulness utgör plattformen vilket innebär att ha kontakt med ögonblicket, oavsett om det är behagligt eller obehagligt. Det är en träning i ökad medvetenhet och kunskaper om kroppens olika signaler och känslomässiga behov.

Självmedkänsla betyder att vi behandlar oss själva med samma vänlighet och omsorg som vi skulle behandla en vän, när något är besvärligt och jobbigt. Det som gör att övning i mindful eating fungerar är självmedkänslan. Då ger vi oss själva det stöd vi behöver för att kunna genomföra de förändringar vi vill.

Mål

Efter de fem utbildningsdagarnas kommer du att förstå och kunna:

 • Använda dig av verktygen från programmet samt förhållningssätten och övningarna i mindfulness, mindful eating och självmedkänsla i ditt eget klientarbete/gruppverksamhet.
 • Utforska hur det är att undervisa i och vägleda övningarna i mindfulness, mindful eating och självmedkänsla.
 • Utveckla en förståelse för filosofi, teori, pedagogik och vetenskapliga belägg kring mindfulness, mindful eating och självmedkänsla.
 • Förfina och fördjupa din egen personliga praktik.

Innehåll

8-veckors kursen har inspirerats av sex evidensbaserade och välbeprövade mindfulness-, mindful eating- och självmedkänslaprogram:

 • Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR (Kabat-Zinn 1982)
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT (Williams et al 2009)
 • Mindfulness Based Eating Awareness Training, MB-EAT (Kristeller et al 2012)
 • Mindful Eating Conscious Living, ME-CL (Beprövad internationell erfarenhet)
 • Mindfulness Based Relapse Prevention, MB-RP (Marlatt et al 2009)
 • Mindful Self-Compassion, MSC (Neff & Ghermer 2013)

Utbildningen utgår från innehållet i boken Att Äta – Steg för steg i 8 veckor med mindful eating och självmedkänsla. 

Teoripass, föreläsningar och upplevelsebaserade medvetenhetsövningar varvas med reflektioner och dialog. Du får möjlighet att utforska teman och frågor som uppstår utifrån din egen erfarenhet i utövandet av mindful eating och självmedkänsla.

Det krävs en speciell förmåga att möta sin relation till mat, ätande och kropp med uppmärksamhet, följsamhet, öppenhet och medkänsla. Den egna praktiken behöver därför utvecklas och fördjupas i takt med att man själv börjar undervisa. Du kommer därför få möjlighet att bli guidad och att guida andra i olika mindfulness-, mindful eating- och självmedkänslaövningar. Tid kommer också att finnas för tystnad i syfte att fördjupa din egen medvetenhetsträning.

Innehåller inkluderar:

 • Hur ser det ut i Sverige avseende övervikt och matvanor idag?
 • Vad säger forskningen om behandling av övervikt och fetma?
 • Vad innebär ett kompensatoriskt ätande?
 • Hur bryter man beroendeförhållandet till överätande?
 • Så här fungerar hjärnans belöningssystem.
 •  Sambandet mellan tankar – känslor – kropp – (ät)beteende.
 • Sambandet mellan stress och överätande/underätande.
 • Självbildens inverkan på ätbeteendet.
 • Mindful eating och mindless eating.
 • Självmedkänsla som verktyg.

Vi fördjupar oss i kursens 8 teman som bygger på varandra:

 1. Vad är mindfulness, mindful eating och självmedkänsla?
 2. Autopiloten och hunger
 3. Beteendemönster och självmedkänsla
 4. Hunger och acceptans
 5. Mättnad och tankar
 6. Utmanande matsituationer
 7. Självbild och känslomässiga behov
 8. Livsriktningar och balans

Ovan teman syftar till att utforska kroppsmedvetenhet och självmedkänsla gentemot dig och din kropp, andning, ät- och smakupplevelser, olika stadier av hunger och mättnad, triggers, exempelvis stress, vanor och olika känslor (det vill säga bakomliggande orsaker till ditt ätbeteende) och sug samt känslomässiga behov. Du får själv möjlighet att reflektera över dina kärnövertygelser och livsregler samt var du vill lägga din energi i livet.

Vi äter alla måltider under tystnad i syfte att fördjupa vår medvetenhetsträning kring mat och kropp. Instruktioner och vägledning för mindful dating-övningarna ges inför, under och efter en måltid. Här finner du mer detaljer och FAQ (Frequently Asked Questions) kring utbildningen.

Kursavgift inklusive mat och logi för 5 dagar

13 750 kr, exkl moms. Del i dubbelrum. Enkelrumstillägg är på ca 500 kr/natt. Vi har hälsokocken Mimi Svanberg med oss som kommer att ge mycket kärlek till maten. Betalas via faktura vid anmälan och före utbildningsstart. Man är garanterad plats först sedan man har betalat kursavgiften. Kontakta oss för mer information.

Datum: 22-26 november 2017

Var: Svartbäckens kursgård utanför Rimbo i natursköna Roslagen.

Se mer information och natursköna foton från den vackra kursgården här:

Kursansvariga och lärare: Veronika Ryd och Anna Wikfalk

Litteratur och kursmaterial

En ledarmanual ingår i utbildningen som du får på plats. Det är viktigt att du innan utbildningens start läst den tillhörande kursboken vilken inte ingår i kursavgiften: Att Äta – steg för steg i 8 veckor med mindful eating och självmedkänsla.

Du beställer boken här.

Glöm inte att ta med boken till utbildningen!

Anmäl dig här