Samtalsterapi KBT

Vi erbjuder individuell samtalsterapi i KBT och mindfulnessbaserad coachning på vår terapimottagning på Långholmsgatan 20 i Hornstull.

Du som behöver prata med någon om din situation eller märker att du har problem som inte går över av sig själv kan få stöd och hjälp av oss på BodyCompassion Center.  Vi är mycket erfarna KBT-terapeuter och coacher som utgår från din unika situation, behov och önskan.

Det kan vara frågor kring stress och utmattningsproblematik, livskriser, relationer, ilska, nedstämdhet, ett obearbetat trauma, oro, ångest, smärta, höga prestationskrav, låg självkänsla och självkritik, ätproblematik och kroppsmissnöje eller kanske har du hamnat i ett mönster du vill bryta? Du är helt enkelt i behov av en förändring.

Vi arbetar utifrån kognitiv beteende terapi (KBT) med anknytningsteori som tillägg. Vi arbetar också med de evidensbaserade metoderna compassionfokuserad terapi, mindfulness, mindful eating, mindful self-compassion och Life Span Integration.

Vad är KBT?

KBT är en psykoterapiform där problem relaterade till tankar, känslor eller beteenden undersöks och förändras. Det är i första hand ett förhållningssätt och ett samarbete mellan klient och terapeut. Förhållningssättet består av synen på människan som en tänkande, självreflekterande varelse. Dina egna upplevelser, erfarenheter och föreställningsvärld står i fokus.

KBT-terapi börjar oftast med en analys och kartläggning för att tillsammans förstå klientens problem och komma fram till konkreta mål med terapin.

Målet med terapin kan exempelvis vara att lära sig att stå ut med svåra känslor, börja tänka mer realistiskt och vänligt om sig själv och sin livssituation, lära sig att sätta gränsa för sig själv och andra samt mycket mer!

Tillvägagångssättet kan vara att testa nya sätt att agera eller att tillsammans med sin terapeut reflektera över sina tankar och beteende. Tillsammans arbetar terapeut och klient med samtal och övningar under en terapisession. Ofta får man hemuppgifter mellan sessionerna för att kunna integrera det man arbetar med i terapin till sin vardag. KBT är därmed en spännande resa vars syfte är att det ska leda till både insikt, omsorg om en själv och önskad förändring.

Vad är Compassionfokuserad Terapi?

Compassionfokuserad terapi (CFT) utgår från KBT och har också inslag från andra terapiformer. Vi arbetar med tankar, känslor, beteenden och kroppen för att aktivera hjärnans trygghetssystem. I terapin tränar du bland annat på att få ett vänligare, omtänksamt och varmare förhållningssätt till dig själv och andra. På svenska kallas compassion för; medkänsla med dig själv och andra. Terapiformen är skapad av den brittiske psykologiprofessorn Paul Gilbert.

Kostnad och längd per individuellt samtal

Ett terapisamtal är på 45-50 min och  kostar 1000 kr. Vi inleder med 1-2 bedömningssamtal innan behandling startar.

För företag tillkommer moms på 25 %.

Betalning

Du kan betala kontant, med swish eller mot faktura.

Av- och ombokning av samtalstid

Liksom Landstinget tillämpar vi 24 timmars av-/ombokningsregel. Vi debiterar annars full avgift, oavsett anledning till av-/ombokningen.

Finansieringshjälp

Vi erbjuder finansieringshjälp – 24 månaders räntefri delbetalning – via Medical Finance. Hör av dig för mer information och eventuell ansökan.

Välkommen att  Kontakta oss