Om Veronika Ryd

Jag är fascinerad av terapiprocessers läkande kraft och har en lång och bred arbetslivserfarenhet, både från Sverige och internationellt. Jag är född och uppvuxen i Stockholms skärgård. Mindfulness, yoga, skrivandet och dans är mycket viktiga delar i livet.

 Vad har jag för examen och hur vidareutbildar jag mig?

Min grundutbildning är en fil. kand inom beteendevetenskap från Stockholms universitet samt en två-årig påbyggnad i  grundläggande psykoterapi, Kognitiv Beteendeterapi från Linköpings Universitet. Just nu studerar jag på det 3-åriga psykoterapeutprogammet till att bi legitimerad psykoterapeut på S:t Lukas stiftelse. Jag är även utbildad i CFT, Compassion fokuserad terapi och certifierad mindfulnessinstruktör i fem olika mindfulness- och compassionprogram, MBSR, MB-EAT, ME-CL, MSC och det svenska Här & Nu programmet.

  • Jag har regelbunden handledning av erfaren legitimerad psykoterapeut.

Hur länge har jag jobbat som terapeut, hur och med vilka klientkategorier arbetar jag?

Jag har arbetat med terapeutiska samtal i ca 15 år, främst inom primärvården, privat och ideella sektorn, både enskilt och med grupper.  Jag arbetar utifrån ett integrativt perspektiv och skräddarsyr behandlingen efter dina behov genom att integrera olika terapeutiska metoder och arbetssätt. Empatisk närvaro och icke dömande acceptans är centralt i mitt arbete och jag har arbetat med människor från olika bakgrunder, länder och kulturer, med vitt skilda problem. Intresseområden inkluderar utmattningssyndrom, ätstörningar och ätproblematik, stress, sorg, relationsproblem, stark självkritik, låg självkänsla, ångest, depression, livskriser, kronisk smärta och traumaöverlevare.  Jag bedriver terapi på spanska och engelska samt talar och skriver dessa språk flytande.

Arbetsplats:

Folkungagatanspsykoterapimottagning
Folkungatan 110
116 30 Stockholm

E-post: veronika@kognitivakliniken.se
Telefon: 0702-060447

Hur långvarig är en typisk KBT-terapi?

Vi börjar med att boka ett första inledande samtal där du får känna att jag är rätt terapeut för dig. Sen kommer vi överens om mål och antal sessioner. Vid individuell psykoterapi undersöker vi dina livsmönster och hur de påverkar din nuvarande situation och dina val. Du får hjälp att bli medveten om dina behov och vad som verkligen är viktigt för dig. Hur många sessioner varierar beroende på problematik och önskemål. En korttidsterapi är på ca 10-15 samtal.

 Kostnad och längd per individuellt samtal

  • Ett terapisamtal är på 45-50 min och kostar 1000 kr.
  • För företag tillkommer moms på 25 %.

Betalning

  • Du kan betala kontant, med swish eller mot faktura.

Av- och ombokning av tid

  • Liksom Landstinget tillämpas 24 timmars av-/ombokningsregel. Vi debiterar annars full avgift, oavsett anledning till av-/ombokningen.

Finansieringshjälp

  • Finansieringshjälp finns – 24 månaders räntefri delbetalning – via Medical Finance. Hör av dig för mer information och eventuell ansökan.