Om Veronika Ryd

Jag är fascinerad av terapiprocessers läkande kraft och har en lång och bred arbetslivserfarenhet, både från Sverige och internationellt. Jag är född och uppvuxen i Stockholms skärgård. Mina intressen är i första hand min underbara familj, dotter och sambo. Mindfulness, yoga, skrivandet och dans är mycket viktiga delar i livet. Utöver två mindful eating-böcker har jag också skrivit: Snällfällan – att bryta med känslomässigt ätande tillsammans med Med Dr. Lisbeth Stahre. 2012, Bonnier Fakta.

Vad har jag för examen och hur vidareutbildar jag mig?

Min grundutbildning är en fil. kand inom beteendevetenskap från Stockholms universitet samt en två-årig påbyggnad i  grundläggande psykoterapiutbildning från Linköpings Universitet. Just nu studerar jag på det 3-åriga psykoterapeutprogammet till att bi legitimerad psykoterapeut på S:t Lukas stiftelse.

Jag är även utbildad och certifierad mindfulnessinstruktör i fem olika mindfulnessprogram och har mer än 10 års erfarenhet av meditation, yoga och tysta retreater.

  • Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Praktikum och Advanced Teacher Training för Camilla Sköld, Center for mindfulness Sweden.
  • Mindfulness Based Eating Awareness Training (MB-EAT) för Dr Jean Kristeller och Antonia Lieberstein, Omega institute, USA.
  • Mindful Eating Concious Living  (ME-CL). Steg 1 och Advanced Teacher Training för Jan Chozen Bays och Char Wilkins, USA.
  • Mindful Self-Compassion (MSC) programmet. Steg 1 och Advanced Teacher Training för Michelle Becker och Steven Hickman, USCD Centre for Mindfulness, San Diego.
  • Här & Nu programmet. Steg 1 för Ola Schenström, mindfulnesscenter .

Jag har regelbunden handledning av erfaren legitimerad psykoterapeut.

Hur länge har jag jobbat som terapeut och med vilka klientkategorier har jag arbetat?

Jag har arbetat med psykoterapeutiska samtal sedan 2009, privat och bla på Skärholmens vårdcentral, med individuella samtal och grupper. Sedan 2017 har jag min psykoterapimottagning på Långholmsgatan 20.

Jag har arbetat med människor från olika bakgrunder, länder och kulturer, med vitt skilda problem. T.ex. utmattningssyndrom, ätproblematik, stress, relationsproblem, stark självkritik, låg självkänsla, ångest, depression, kriser, kronisk smärta och trauman. Jag arbetar med vuxna och ungdomar som varit utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp.

Jag bedriver terapi på spanska och engelska samt talar och skriver dessa språk flytande.

Enskilda psykoterapisamtal i KBT

Jag tar emot för individuella psykoterapisamtal på Långholmsgatan 20 i Stockholm, ca 3 dagar i veckan via mitt företag Kognitiva Kliniken. Jag har även samtal via Skype eller FaceTime för dig som inte bor Stockholm.

E-post: veronika@kognitivakliniken.se

 

Telefon: 0702-060447

Hur långvarig är en typisk terapi?

Vi börjar med att boka ett första inledande samtal där du får känna att jag är rätt terapeut för dig. Sen kommer vi överens om mål och antal sessioner. Vid individuell psykoterapi undersöker vi dina livsmönster och hur de påverkar din nuvarande situation och dina val. Du får hjälp att bli medveten om dina behov och vad som verkligen är viktigt för dig. Hur många sessioner varierar beroende på problematik och önskemål. En korttidsterapi är på ca 10-15 samtal.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Jag är på plats kl. 8.00-9.00 och tar emot ungefär 5-6 klienter på en dag. 1-2 gånger i veckan har jag också grupp via BodyCompassion Center. Jag integrerar egna stunder av meditation eller yoga som ett sätt att ta hand om mig själv samt få större lugn och fokus.

Kostnad och längd per individuellt samtal

  • Ett terapisamtal är på 45-50 min och kostar 1000 kr.
  • För företag tillkommer moms på 25 %.

Betalning

  • Du kan betala kontant, med swish eller mot faktura.

Av- och ombokning av tid

  • Liksom Landstinget tillämpas 24 timmars av-/ombokningsregel. Vi debiterar annars full avgift, oavsett anledning till av-/ombokningen.

Finansieringshjälp

  • Finansieringshjälp finns – 24 månaders räntefri delbetalning – via Medical Finance. Hör av dig för mer information och eventuell ansökan.