Om Veronika Ryd

Jag är högskoleutbildad beteendevetare, samtalsterapeut och mindfulnessinstruktör. Vid sidan av mitt arbete som terapeut vidareutbildar jag mig till legitimerad psykoterapeut på S:t Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, och är färdig våren 2020.

Jag har väglett människor i psykoterapeutiska samtal i mer än 15 år, individuellt, par eller i grupp. Viktiga utgångspunkter för mig i mötena är empatisk närvaro och icke dömande acceptans.

Jag har min grundutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT. Med åren har jag även utbildat mig i flera olika psykoterapeutiska inriktningar såsom compassion fokuserad terapi, CFT, modern affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, APT samt olika mindfulnessbaserade arbetssätt. Anknytningsteorin är alltid basen i förståelsen. Samtliga är vetenskapligt förankrade metoder. Detta innebär att jag kan använda olika metoder beroende på vilka problem och färdigheter du behöver hjälp med.

Utöver detta har jag en utbildning i näringslära från Nordiskt Näringscenter.

Specialområden

Mina specialområden är: stresshantering, utmattning, ätstörningar och viktproblematik, relationsproblem, separationer, stark självkritik och perfektionism, sviktande självkänsla, existentiella problem, ångest, depression, livskriser, sorg, smärtproblematik samt olika trauman, bla överlevare av fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld.

Som ett sätt att ta hand om mig, grunda mig i nuet och skapa en trygg, tillitsfull och öppen relation till mig själv – och gentemot mina medmänniskor mediterar och yogar jag regelbundet. Det har blivit en viktigt del av min vardag sedan många år tillbaka.