Om Anette Eriksson

Val och väljande har länge varit min profession och mitt stora intresse. Idag vägleder jag människor i olika sorters livsval. Att hjälpa människor att hitta sin egen inre kompass och sitt värde, oavsett de yttre omständigheterna, är fantastiskt. Genom att lära ut medveten närvaro för medvetna val vill jag bidra till att människor lär sig vara sin egen bästa vän.

Grunden för mina samtal är kvalificerad vägledning, motiverande samtal (MI) och mindfulness samt självmedkänsla som förhållningssätt. Mindfulness som begrepp kom in i mitt liv 2007.  Jag har arbetat med utforskande uppmärksamhet med acceptans och vänlig omtanke som ledord sedan 1994. Jag visste bara inte att det fanns något som kallades mindfulness. Grunden fick jag istället i en ledarutbildning på Alla Kan Institutet där jag också ledde grupper för sånghämmade under drygt 5 år.

Mitt förhållande till mat och ätande har alltid varit relativt friktionsfritt. Intresset för mindful eating kommer mer ur en kärleksfull vänlighet och vilja att bidra till ett friskare och friare samhälle. Allt eftersom jag utbildat mig har jag dock upptäckt att tankar kring mat är mer laddade än jag trodde och jag kan idag skilja ut olika sorters hunger och ta hand om mig själv på ett än vänligare sätt.

Sedan 2012 driver jag mitt eget företag Aneri där jag arbetar med enskild vägledning och kurser inom mindfulness, mindful eating och självmedkänsla. 2015 kom jag med som en av 26 utvalda ledare för mindful eating projektet Att Äta och sedan 2017 är jag nu en del av BodyCompassion Center där jag arbetar tillsammans med Veronika Ryd och Anna Wikfalk kring mindfulness, mindful eating och självmedkänsla i grupper, retreater och föredrag.

Jag bor i ett radhus söder om stan, tillsammans med min son och vår lilla hund Musse, som så småningom ska utbilda sig till terapihund. Meditation och informell praktik av medveten närvaro är mitt sätt att ta hand om mig själv och ha en balans i tillvaron. Därmed njuter jag mer av vardagliga saker och kan bättre hantera vardagens utmaningar.

Var håller jag till?

Jag tar emot för individuella samtal via och har grupper på Långholmsgatan 20 i Stockholm. Jag har även samtal via Skype för dig som inte bor Stockholm.

E-post: anette@bodycompassion.se

Adress: Långholmsgatan 20 1 tr, 117 33 Stockholm

Företagsnamn: BodyCompassion Center

Telefon: 070-401 5111

Mina utbildningar i urval

 • Fördjupning inom Mindfulness och Självmedkänsla, kontinuerligt
 • EFT, EFT Scandinavia, 2017
 • Mindful Eating; ATT ÄTA, 2015
 • MI, Motiverande samtal, Contar Utbildning & Terapi, 2015
 • Mindfulnessinstruktör, MBSR Practicum, Center for Mindfulness Sweden, 2011
 • Inre ledarskap, ALLA KAN Institutet, 1994–95
 • Bachelor of Education in Careers Guidence Counseling, 1990-93
  • Studie- och yrkesvägledare, Lärarhögskolan i Stockholm
 • Beteendevetenskaplig teori och metod, 30 p, Stockholms Universitet, 1990​

Jag har mer än 10 års erfarenhet av mindfulness, meditation och tysta retreater. Att åka på tysta retreater är en viktig del i min egen fördjupning och jag har regelbunden handledning av erfaren samtalsterapeut och meditationslärare inom Vipasannatraditionen (insiktsmeditation).

Min arbetserfarenhet i urval

 • Mindful Eating, ATT ÄTA (Allm. arvsfonden, Sensus studieförbund och Frisk & Fri)
 • Mindfulness, kurser i egen regi
 • Rådgivare vid omställning, Startkraft AB
 • Föreläsningar om mindfulness, självmedkänsla och medvetna val
 • Coach för arbetssökande, Sensus studieförbund
 • Studiecirkelledare, ALLA KAN SJUNGA
 • Projektledare och handledare, Sigtuna kommun
 • Studie- och yrkesvägledare, Thorildsplans gymnasium

Jag har arbetat med vägledning, både i enskilda samtal och med grupper, sedan 1992, först som studie- och yrkesvägledare och sedan inom arbetsmarknadsområdet. Mina titlar har varierat mellan studievägledare, projektledare, handledare, coach och rådgivare. För min egen del har kärnan alltid varit den samma, nämligen att vägleda och vara ett stöd för människors utveckling.

Under årens lopp har jag träffat alla sorters människor, från olika bakgrunder, länder, kulturer, åldrar och utbildningsbakgrund och med vitt skilda problem. Jag har arbetat med arbetssökande, sånghämmade och stressade. Jag har träffat flera hundratals människor som på olika sätt varit i behov av förändring, av egen vilja eller påtvingat utifrån. Gemensamt för de flesta har varit utmaningen att hjälpa istället för att stjälpa sig själv. Att vända motstånd till motivation och att stötta människor att växa är både min passion och min profession.

Vad är vägledning?

Professionell vägledning bygger på vetenskaplig teori och metod och beprövad erfarenhet. Den ser förändrings- och utvecklingsmöjligheter hos varje individ och är aktiverande, klargörande och behovsstyrd. Den ligger på skalan mellan psykoterapi och undervisning/information och har flytande gränser mot båda polerna. Metoden går ut på att identifiera problem – vidga perspektiv – formulera mål/delmål – upprätta och följa handlingsplan – utvärdera och följa upp.

Jag bjuder på ett första utforskande samtal om 15-20 minuter. Då ringar vi gemensamt in vad du behöver hjälp med och utifrån det bestämmer vi mål och antal träffar.