EFT, Emotional Freedom Techniques

Att intellektuellt förstå varför vi reagerar på ett visst sätt hjälper inte alltid för att förändra ett beteende. När den känslomässiga triggern är allt för stark behövs det mer.

Vad är EFT?

EFT är en relativt ny evidensbaserad metod för stressreducering och traumabearbetning som är på stark frammarsch. EFT kan liknas vid en slags psykologisk akupunktur – utan nålar – där man använder fingertopparna för att knacka på olika ”akupunkter” ofta i kombination med samtal. Det är skonsamt, enkelt och väldigt effektivt.  Det är en självhjälpsmetod och du kan enkelt fortsätta knacka på egen hand när du väl lärt dig grunderna. Du lär dig att ta hand om stress och vardagsproblem när de dyker upp, eller förbereda dig för sådant du oroar dig inför. Resultaten blir både djupgående och bestående.

EFT vilar på samma vänliga acceptans som mindfulness och självmedkänsla. Precis som i dessa förhållningsätt handlar det om att utforska det som dyker upp utan att döma. Som en röd tråd genom EFT går tanken ”Fast jag har det här problemet är jag ok här och nu och jag accepterar mig själv”. Kort sagt: Jag HAR ett problem men jag ÄR inte ett problem.

Är du nyfiken och vill veta mer?

En erfaren EFT-terapeut kan hjälpa dig att komma igång eller bearbeta en djupare problematik. Kontakta Anette på 070-401 5111 eller anette@bodycompassion.se

Forskning

Läs mer om forskning på EFT här.